English version | Česká verze

Co nabízíme

#Již od roku 1992 nabízí studio Dance Perfect taneční a pohybové aktivity pro všechny zájemce:

Pololetní kurzy tanečních stylů, zaměřené na jejich pravidelnou výuku

Kurzy jsou určeny pro děti, pro mládež nebo pro dospělé.
Kurzy jsou pololetní (září-leden a únor-červen) a probíhají zpravidla frekvencí jedna lekce týdně. Po dohodě je možno do kurzů přistupovat i v průběhu sezóny.
Kurzy se platí vždy na celé pololetí.
Kurzy jsou rozlišeny podle úrovně účastníků – začátečníci (Z), mírně pokročilí (MP), středně pokročilí (SP), resp. pokročilí a profi (P). Horní věková hranice účastníků kurzů pro dospělé není omezena.
Příslušnost dětí a mládeže do jednotlivých věkových kategorií kurzů se stanoví podle věku dítěte, u menších i po dohodě s rodiči, která zohledňuje momentální stupeň rozvoje tanečních a pohybových schopností dítěte.
Děti mohou měnit věkové kategorie, ve kterých jsou zařazeny, podle svého rozvoje i v průběhu sezóny.
Výuka probíhá v těchto kategoriích:

  • děti 2-4, 3-5, 4-6, 6-8 a 8-10 let
  • mládež 8-12, 10-14 a 12-16 let
(Některé kurzy mohou používat i jiné dělení věkových skupin.)

Open Class – volně přístupné lekce fitness aktivit a tanečních stylů bez pravidelné výuky

Lekce Open Class lze navštěvovat a platit jednotlivě nebo prostřednictvím permanentek.
U lekcí fitness aktivit (Pilates, Zumba, PortDeBras aj.) klade instruktor důraz na správné provádění cvičení.
Lekce tanečních stylů jsou vedeny rekreační formou podle dané úrovně účastníků.

Lekce ve studiu Dance Perfect organizačně a odborně zajišťují následující subjekty:

  • Dance Perfect s.r.o., které je nájemcem prostor studia, organizátor kurzů pro dospělé
  • Mgr. Lenka Ottová, organizátor fitness aktivit pro dospělé
  • Dance Plus, z. s., organizátor kurzů pro děti a mládež

Všechny kurzy a Open Class lekce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami účasti v kurzech a lekcích studia Dance Perfect a pracují v součinnosti.

Kurzy a Open Class lekce probíhají ve 3 klimatizovaných sálech, vybavených odpruženým tanečním povrchem, zrcadly a baletními tyčemi. K sálům přísluší kompletní zázemí, recepce a bar s občerstvením. Studio se nachází v centru Prahy, v komfortním dosahu MHD (tram, metro), v paláci Metro.