English version | Česká verze

Novinky

Po špičkách do nového roku.

10.1.2018
Jako jednu z novinek jarního semestru v našem studiu jsme pro příznivce klasického tance připravili kurz baletu s výukou techniky špiček (od února každou středu od 19 do 20:30 hod).

Kurz Balet & špičky je určen pokročilejším zájemcům, kteří mají zájem se baletu věnovat více a mají potřebné znalosti základních baletních technik, na něž výuka špiček navazuje.

Každá 90mimutová lekce se skládá z klasické baletní techniky pro mírně a středně pokročilé tanečníky a závěr lekce (15-30 minut podle pokroku tanečníků) je věnován technice tance sur les pointes – na špičkách. Účastníci kurzu, kteří nemají zájem o techniku tance na špičkách, mohou lekci samozřejmě dokončit v klasické podobě, jako v kterémkoliv jiném kurzu baletu.

Jaké předpoklady pro osvojení si základů techniky tance na špičkách by měli zájemci mít? Má smysl začít s touto technikou pokud jste si již osvojili techniku správného držení těla. Současně musíte mít dostatečnou sílu v nohách a chodidlech – tedy tzv. „pevné kotníky“. Až po výuce základních prvků na pološpičkách je vhodné přistoupit k výuce na špičkách.

Výuka techniky na špičkách začíná velmi pozvolně, průměrně tak 10-15 min. v závěru lekce. První jednoduchá relevé a échappé na obou nohách se provádí čelem k tyči ve velmi pomalém tempu. Ve střední etapě výuky se již doba práce na špičkách prodlužuje cca na 30 minut a začíná výuka těžších prvků včetně mnoha relevé na jedné noze a pirouettes. Provádějí se jednoduché vazby a zvyšuje se náročnost i co do počtu tančených prvků (relevé či échappé).

Individuální přístup erudovaného lektora (Viktoria Vrublevska) a dostatečná délka hodiny (90 minut) zajistí dosažení optimálních výsledků ve vaší baletní technice.Co na sebe

Technika sur les pointes – technika na špičkách – je jednou z hlavních charakteristik klasického tance. Mimo běžného oblečení pro hodiny baletu vyžaduje tato technika speciální vyztuženou obuv (tzv. špičky) ve které je tanečnice schopna udržet rovnováhu na velmi malé ploše.