English version | Česká verze

Lektoři

Janeček Václav

Janeček Václav

Klasický balet

pedagog

Vzdělání

2012 Habilitační řízení v oboru pedagogika klasického tance (Docent)
2001 International Skating Union Camp - Vieramak (Finsko)
1996 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - estetika (PhD.)
1992 Hudební fakulta Akademie múzických umění - pedagogika klasického tance (Mgr.)
1982 Taneční konzervatoř (maturita, absolutorium)

Profesionální praxe

2012 - dosud vedoucí katedry tance na Hudební fakultě AMU
2000 - 2009 dramaturg Laterny magiky
1998 - dosud dramaturg baletu Národního divadla v Praze
1995 - 2000 tajemník katedry tance na Hudební fakultě AMU
1993 - dosud pedagog metodiky klasického tance a dějin pedagogiky tance na katedře tance HAMU
1982 - 2001 sólista baletu a později baletní mistr souboru Laterna magika

Studijní pobyty:
- Itálie (Academia Nazionale di Danza, Roma) - 1992
- USA (School of American Ballet, N.Y.) – 2000

Zahraniční angažmá jako hostující pedagog:
- IT Dansa-Institut dell Teatro v Barceloně (Španělsko) = 2003-04
- Mariinské divadlo v St.Peterburgu (Rusko) = 2005
- Folk-Universitetet Stockholm (Švédsko) = 2006
- Hungarian Ballet Theatre = 2008
- Dánský královský balet v Kodani (Dánsko) = 2005-dosud

Řada domácích angažmá v pozici hostujícího pedagoga v letech 1998 - 2010
např.: Národní divadlo v Praze a v Brně, Pražský komorní balet, Janáčkova konzervatoř v Ostravě, International Masterclasses Darii Klimentové, FTVS Univerzity Karlovy v Praze, Literární akademie J. Škvoreckého, International Dance Festival Prague, Dance Perfect, InDance, Letní škola HES, krasobruslařský oddíl Vysokoškolského sportovního centra, konzervatoř Taneční centrum Praha, Univerzita J. A. Komenského, VOŠ herecká atd.

Čestné funkce:
Porotce Česko-slovenské baletní soutěže a Inscenačních přehlídek, člen poroty Thálie a Ph. Morris Ballet Flower Award, člen grantové komise Ministerstva kultury ČR a magistrátu hl. m. Prahy, člen Akademického senátu Hudební fakulty AMU

Publikace:
- „Metodika klasického tance v umělecké škole" (účelová publikace MŠMT v nakladatelství OKO, 1993)
- „Tělo a tanec" eidetická analýza a estetika tance (AMU, 1997)
- „Ozvěny tance: Poetika tance v díle S. Mallarmého" (AMU, 1999)
- „Laterna magika aneb divadlo zázraků" (Laterna magika, 2006)

Odborně-populární texty:
Sezóna a Ročenka ND 1999, 2000, NDI, Diva, texty programu k představením nebo projektům: Hvězdy baletu nové generace, Dítě a kouzla/Sinfonietta, Amerikana II, Graffiti, Zkrocení zlé ženy, Gisele, Motýlí efekt, Baletománie, Argonauti, Rendez-vous, La Sylphide/Napoli, Casanova, Code 58.08, Labutí jezero, Faust, Othello, Rozhovory s divadelními osobnostmi např.: P. Šmok, I. Jeličová, G. Di Palma a dalšími.

Jako asistent choreografie, dramaturg nebo spoluautor jsem se podílel na několika tanečních a baletních projektech, televizních dokumentech souvisejících s některými tituly v Laterně magice a ND Praha a na divadelních inscenacích (např.: Graffiti, Argonauti a Coctail 008 v Laterně magice, Baletománie v ND Praha a původní projekty související s působením ve funkci dramaturga).

Biografie:
Holeňová, J. a kolektiv autorů: Český taneční slovník (Divadelní ústav, 2001)
Hošková, J., Skála, G., Genzerová, G., Slavický, J.: Cesty k tanečnímu a baletnímu mistrovství (BOOKS 555, 2005)
Bartlová, H.: Almanach baletu (Národní divadlo, 2006)
Kazárová, H.: Tančící doktor, Taneční listy 1999, č. 4, Meszáros, J: Rozhovory s V. Janečkem: „V Národním divadle jsem od dětství" a „Jako strom jsem v Laterně magice dobře zasazen", Scéna 2002, 1 a 2 Motalová, J: „Hostující pedagog V. Janeček“, Diva 2009

Více o V. J.

Detailní přehled o umělecké, pedagogické, publikační a teoretické činnosti Václava Janečnka naleznete zde.

Související kurzy

Balet
Balet pro pokročilé a profi