English version | Česká verze

Lektoři

Ottová Lenka

Ottová Lenkazakladatel a majitel studia Dance Pefect, lektor, choreograf

Vzdělání

2001
HAMU - obor choreografie pod vedením prof. Pavla Šmoka, MgA

1992
Filozofická fakulta UK - obor pedagogika a psychologie, Mgr.

Profesionální praxe

1992
zakládá studio Dance Perfect, kde učí nejprve sama a kam postupně přibírá další lektory. Studio se stává jedním z největších tanečních studií v Praze. ?

1996
zakládá taneční soubor DOMINO Dance Company, pro který vytvořila mnoho úspěšných choreografií a do nějž se rekrutovali nejtalentovanější účastníci kurzů studia Dance Perfect.
Důslednou, koncepční prací a jasnou uměleckou vizí přivedla soubor na profesionální úroveň a účinkování na mezinárodních projektech - TransDans Europe 2000, konaný v evropských městech kultury r. 2000 - Avignonu, Bologni, Bruselu a Reykjavíku. ?

2007
zakladatel, choreograf a umělecký šéf DOT504 Dance Company - souboru současného fyzického tanečního divadla, který vznikl na základě získané dotace magistrátu hl. m. Prahy. Během krátké doby soubor přivedla na špičkovou evropskou úroveň a spolupracuje s renomovanými choreografy (Jozef Fruček/Linda Kapetanea, Paul Blackman, Thomas Steyaert, Lenka Vágnerová, Anton Ľachký aj.). V r. 2009 získává DOT504 v Edinburgu prestižní cenu Herald Angel Award za kulturní počin roku – projekt 100 Wounded Tears. V r. 2014 se na České taneční platformě stává projekt Collective Loss of Memory inscenací roku.

Prvotřídní kvalita, přístup k výuce, dosažené výsledky a - v neposlední řadě - spolehlivost patří mezi základní požadavky, které L. Ottová klade na lektory svého studia. Jsou to oni, kdo o úspěchu studia rozhodují. Specifické požadavky mají rodiče dětí, navštěvující kurzy pro nejmenší, jiné požadavky mají účastnící kurzů klasického baletu, jiné zájemci o jógu, teenageři, nebo třeba vyznavači fitness-stylů.

Aby všichni odcházeli z lekcí spokojeni a s důvěrou se vraceli, je hlavním cílem studia Dance Perfect.

Související kurzy

Contemporary Dance