English version | Česká verze

DOT504 JUNIOR

Kurzy

Umělecký soubor studia
DANCE PERFECT

DOT504 Junior je umělecký soubor, zaměřený na současné fyzické taneční divadlo. Je určen tanečníkům ve věku od 10 do 17 let. Cílem činnosti souboru je výchova všestranného a technicky dobře vybaveného tanečníka, připraveného přijímat a vstřebávat nové vlivy a trendy, které vývoj současného tance přináší.

Členy souboru DOT504 Junior jsou talentované a motivované děti od 10 let věku s příslušnou znalostí tanečních technik, odpovídající jejich věku. A to buď na doporučení lektorů z běžných kursů studia, nebo z konkurzů, které probíhají zpravidla na začátku a na konci školního roku. Aktuální termíny jsou zveřejňovány na internetových stránkách studia. Vzhledem k náročnosti výuky jsou preferovány děti s bezproblémovým prospěchem ve škole.

Tréninková příprava je rozdělena na dvě pololetí a respektuje školní prázdniny. Zahrnuje 3 90minutové lekce týdně (contemporary dance + klasický balet nebo akrobacii pro tanečníky). Příprava členů DOT504 Junior je náročná z hlediska časového i fyzické zátěže žáků.

Víkendové semináře a workshopy - jako nedílné součásti vzdělávání - se během každého školního roku uskuteční zhruba 3x. Platí se nad rámec běžného kurzovného a jsou pro členy souboru povinné. Tyto semináře a workshopy českých i zahraničních lektorů jsou důležitým rozšířením přípravy a doplňují pravidelnou výuku.

Práce na choreografiích představují další důležitou složku přípravy. Soubor DOT504 Junior vytváří každoročně celovečerní projekt ve spolupráci s profesionálními choreografy, tanečníky a performery, kteří se souborem zpravidla účinkují přímo na scéně. Tyto projekty soubor pravidelně představuje na scénách předních českých divadel a na festivalech. Práce na choreografiích podporuje kreativitu členů souboru a vede je k jistotě při uplatňování nabytých zkušeností v praxi.

Letní soustředění je týdenní, velmi intenzivní forma přípravy. Během ní poznávají tanečníci práci s jinými lektory, seznamují se s jejich přístupem k tanci a stylem výuky. Intenzita práce na soustředění je srovnatelná s několikaměsíční výukou v běžném školním roce, a je proto pro každého člena souboru velkým přínosem. Proto je i letní soustředění pro členy DOT504 Junior povinné.

Co byste měli před přijetím do DOT504 Junior vědět

Cena pololetní přípravy je 9 900 Kč (září 2023 - leden 2024). Zahrnuje tři 90minutové tréninky týdně po celé pololetí (září-leden, únor-červen).

Další náklady tvoří poplatek za víkendové semináře a letní soustředění. Ceny víkendových workshopů jsou stanoveny vždy podle aktuálních nákladů na konkrétního lektora, jeho odměnu, cestovní výlohy aj.

Umělecký soubor je součástí studia Dance Perfect a jako jediný pracuje na základě nevýdělečné činnosti.

Benefity, které účast v DOT504 Junior přináší

Členové souboru DOT504 Junior získávají kvalitní taneční průpravu v oboru současného tance. Jsou účastni na umělecké tvorbě souboru, kterou obohacují svým osobním kreativním přínosem. Spolupráce na tvůrčí činnosti pomáhá zásadním způsobem formovat jejich osobnost, individualitu a celkovou orientaci v současné umělecké sféře, především v oblasti současného fyzického tanečního divadla a nejrůznějších tanečních a hudebních trendů.

Lektoři