English version | Česká verze

Kurzy a lekce pro dospělé

PortDeBras™

PortDeBras™

Open Class lekce

PortDeBras™ je cvičení typu Body & Mind, které vede k uvolnění mysli i těla. Atmosféru dotváří netradiční relaxační hudba s orientálními prvky.

PortDeBras™ je inspirováno prvky jógy a Pilates, kdy jednoduché a plynulé sekvence pohybů spojují – v souladu s hudbou – posturální techniky, balanční cvičení a strečink. Dochází ke zlepšení koordinace, protažení zkrácených a posílení ochablých svalů, mobilizaci páteře a kloubních spojení. Důraz je kladen zejména na správné držení těla a plynulost pohybu.

Lekce začíná rozehřátím a rozhýbáním celého těla, následuje hlavní část, kdy se trénuje po dobu 4 lekcí (týdnů) pohybové sekvence. Lekce končí posilováním.

Na PortDeBras™ není nutné mít předešlé zkušenosti s tancem či cvičením.

Odkazy

Lektoři