English version | Česká verze

Kurzy a lekce pro dospělé

Modern Jazz

Modern Jazz

začátečníci

kurzy & Open Class

Modern Jazz kombinuje Jazz s uvolněnějšími technikami Contemporary Dance. Více se zde pracuje se zemí (floorwork – převaly, kontrakce, zdvihy, pády) a důležitým prvkem je i výraz, sdílení pocitů a nálad, daných hudbou nebo tématem choreografie.

Jazz využívá mnoho prvků z tradičních tanečních technik – zejména baletu: relevé, pliér, krokové variace a skoky. Charakterizuje jej velká, extrémní dynamika, izolované pohyby jednotlivých částí těla i improvizované pasáže, reagující bezprostředně na hudbu.

Jak bylo již výše řečeno, velká pozornost se v?Modern Jazzu věnuje technikám Contemporary Dance – zvládání pohybu na zemi (floorwork), přechodům ze stoje na zem a opačně, skokům, kombinovaným s převaly na zemi a schopnosti tanečníka vyjádřit náladu tance i intenzívní prožitek z pohybu a hudby.

Lekce začíná zahřátím – warm-upem – sestaveným z opakovaných prvků, přebíraných z různých relaxačních technik a z jógy, cvičených na zemi. Následuje nácvik izolovaných pohybů a dynamiky – základních charakteristických prvků Jazzu. Po nich pak následuje práce nohou. Ta má hodně společného s baletní technikou (relevé, plier, točení). Tím se současně cvičí i smysl pro rovnováhu. Kroky se pak řadí do krokových vazeb v prostoru a později kombinují i se skoky. Finální část hodiny pak kombinuje všechny procvičované prvky do krátké choreografie.

Modern Jazz je vhodný pro ty, kteří mají rádi jazzovou a muzikálovou hudbu ale zároveň jim není cizí plynulost, expresivita a intenzívní prožitek, charakteristický pro Contemporary Dance.

Náš tip: při kombinaci výuky Modern Jazzu a Street Dance budou vaše pokroky v tanci mnohem rychlejší.

Lektoři