English version | Česká verze

Kurzy pro děti

Moderní tanec

Moderní tanec

8-12 let

Kurz moderního tance naučí děti základy různých současných tanečních technik jako je Jazz a Contemporary Dance. Tyto základy tanečního pohybu jsou postupně rozvíjeny jednoduchými tanečními vazbami a variacemi. Děti se během lekcí naučí vnímat své tělo a koordinovat svůj pohyb.

Lekce začíná zahřátím a následuje technická průprava – skoky, točení apod. V druhé polovině hodiny se děti naučí krátkou vazbu, kde jsou využity prvky, které se naučily během předchozích lekcí.

Děti tím získávají pohybovou paměť a smysl pro vyjadřování emocí s využitím odlišných druhů hudby.

Na závěr školního roku je vytvořena choreografie, kterou děti předvedou na vystoupení kurzů studia.

Kurzy jsou určeny pro začátečníky i pro mírně pokročilé děti.

Lektoři