English version | Česká verze

Kurzy pro děti

Kondička

Kondička

Děti 8-15 let

Život zřídka probíhá tak, jak chceme. Chystá nám mnoho nástrah a překážek, které často překonáváme jen velkými těžkostmi. Proto je dobré, naučit se přijímat neočekávané věci za všech okolností připraveni, s rozvahou a s klidem. To je však možné jen, pokud jsme na to připraveni.

A s přípravou je dobré začít co nedříve. Naučte proto vaše děti překonávat problémy, tlaky a obtíže jejich života s vytrénovanou přizpůsobivostí, odolností a flexibilitou. K tomu je třeba psychická i tělesná odolnost (která psychiku výrazně ovlivňuje). Naučte své děti zacházet se svým tělem tak, aby jej na život dobře připravili. Zacházet s ním strukturovaně, efektivně, výkonně i citlivě a reflexivně. K tomu slouží náš kurz Kondička.


Cílem kurzu je zlepšení všestranných fyzických i psychických schopností dětí tou nejzábavnější formou. Zlepšení jejich výdrže, obratnosti, rychlosti a přizpůsobivosti, aby je nic nemohlo zaskočit a překvapit. Aby měli kdykoliv dostatek sebejistoty, postřehu, pohotovosti a fyzické kondice. Vše ve formě zábavných pohybových her, rozvíjením jejich představivosti, pohybovou improvizací a prací ve dvojicích nebo ve skupinách.

Jako "vedlejší" produkt se dětem zvýší jejich tělesná zdatnost a snáší postupně větší fyzickou zátěž. Zlepší a zpevní se držení těla, pohybový rozsah a smysl pro rovnováhu i rytmus. Mnoho činností při lekcích se provádí při hudbě. Ta podstatně napomáhá motivaci, vede děti, podporuje jejich představivost a vzbuzuje správné emoce.

Účastí v kurzech Kondičky mohou děti získat podstatné výhody i jako budoucí tanečníci nebo sportovci. Ať už se rozhodnou v tanci pro streetové styly, break dance nebo jiné taneční formy nebo si zvolí sportovní odvětví podle svých preferencí. Kondička jim ve všem ulehčí život a zvýší jejich životní šance.

Lektoři