English version | Česká verze

Co nabízíme

#

Studio Dance Perfect nabízí pro všechny zájemce lekce tance a pohybových aktivit dvěma způsoby:

 1. Pololetní kurzy nejrůznějších tanečních stylů, zaměřené na pravidelnou výuku daného tance. Kurzy jsou podle věku určeny pro děti, pro mládež nebo pro dospělé.
  Kurzy jsou pololetní (září-leden a únor-červen) a probíhají zpravidla frekvencí jedna lekce týdně.
  Do kurzů je možno přistupovat i v průběhu sezóny.
  Kurzy se platí vždy na celé pololetí.
 2. Open Class lekce jsou volně přístupné lekce fitness aktivit a tanečních stylů bez pravidelné výuky. Náročnost lekcí se přizpůsobuje úrovni účastníků.
  Lekce lze navštěvovat a platit jednotlivě nebo prostřednictvím permanentek.

Pololetní kurzy jsou rozlišeny podle úrovně účastníků - začátečníci (Z), mírně pokročilí (MP), středně pokročilí (SP), resp. pokročilí a profi (P). Horní věková hranice účastníků kurzů pro dospělé není omezena.

Příslušnost dětí a mládeže do jednotlivých věkových kategorií kurzů se stanoví podle věku dítěte, někdy i po dohodě rodičů s lektorem, která zohledňuje stupeň rozvoje tanečních a pohybových schopností dítěte. *)

Open Class lekce nejsou výkonnostně děleny. U lekcí fitness aktivit (Pilates, Zumba, Yoga aj.) klade instruktor důraz na správné provádění cvičení. Open Class víkendové lekce tanečních stylů jsou vedeny rekreační formou podle dané úrovně účastníků.

*) Děti mohou měnit věkové kategorie, ve kterých jsou zařazeny, podle svých momentálních schopností i v průběhu sezóny.
Výuka probíhá v těchto kategoriích:
 • děti 2-4, 3-5, 4-6, 6-8 a 8-10 let
 • mládež 8-12, 10-14 a 12-16 let
Některé kurzy mohou používat i jiné dělení věkových skupin.

Lekce ve studiu Dance Perfect organizačně a odborně zajišťují následující subjekty:

 • Dance Perfect s.r.o., které je nájemcem prostor studia, organizátor kurzů pro dospělé.
 • Mgr. Lenka Ottová, organizátor fitness aktivit pro dospělé.
 • Dance Plus, z. s., organizátor kurzů pro děti a mládež.

Všechny kurzy a Open Class lekce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami účasti v kurzech a lekcích studia Dance Perfect a pracují v součinnosti.

Kurzy a Open Class lekce probíhají ve 3 klimatizovaných sálech, vybavených odpruženým tanečním povrchem, zrcadly a baletními tyčemi. K sálům přísluší kompletní zázemí, recepce a bar s občerstvením. Studio se nachází v centru Prahy, v komfortním dosahu MHD (tram, metro), v paláci Metro.

Studio nabízí své služby od r. 1992.