English version | Česká verze

Jak se přihlásit

Rozhodněte se, jaký kurz nebo lekci chcete navštěvovat
Nabízíme dva základní druhy lekcí:
  • pololetní (semestrální) kurzy s průběžnou výukou stylů a technik zvoleného tance; kurzy zahajují zpravidla vždy začátkem září nebo začátkem února a hodiny výuky na sebe navazují
  • Open Class lekce s přístupem na jednotlivé lekce, placené hodinově nebo permanentkou; jednotlivé lekce na sebe nenavazují, jejich náročnost a skladbu lektor přizpůsobuje aktuální úrovni účastníků; více o Open Class lekcích naleznete zde
Seznamte se s podmínkami účasti v kurzech/lekcích
Před podáním přihlášky se musíte seznámit s Podmínkami účasti v kurzech studia DANCE PERFECT a souhlasit s nimi:
  • text Podmínek účasti je k dispozici ke stažení zde, jejich výtisk je k dispozici také na recepci studia
  • při přihlášení elektronickou přihláškou si Podmínky účasti přečtete a odsouhlasíte při jejím vyplňování
Přihlaste se do vybraného kurzu nebo na Open Class lekce
  • elektronickou přihláškou - v rozvrhu pro aktuální nebo nadcházející sezónu zvolte daný kurz nebo Open Class lekci a klikněte na tlačítko "Přihlásit se"; otevře se vám formulář přihlášky s předvyplněným druhem vybraného kurzu; bezprostředně po odeslání vyplněné přihlášky obdržíte automatickou odpověď o jejím přijetí studiem na vaši e-mailovou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli
  • telefonicky na těchto číslech: 221 085 260, 602 558 339 (kancelář); 221 085 269, 221 085 210 (recepce)
  • osobně na recepci studia DANCE PERFECT; adresu a otevírací dobu studia naleznete zde a zde

Podle přihlášky Vám rezervujeme místo ve vybraném kurzu. Platnost rezervace je 7 dní od jejího potvrzení naším studiem. Během této lhůty uhraďte kurzovné - jinak Vaše rezervace automaticky zanikne.
V případě, že je kurz již obsazen, vyrozumíme Vás o tom a pomůžeme Vám s výběrem náhradní varianty.
Uhraďte kursovné nebo permanentku Open Class
Kurzovné je třeba uhradit:
  • před uplynutím sedmidenní platnosti rezervace nebo
  • před návštěvou první lekce

Pravidlo se řídí podle skutečnosti, která nastane dříve. Pokud částku neuhradíte, vaše rezervace místa v kurzu automaticky zaniká.
Způsob úhrady kursovného
Nabízíme mnoho možností, jak uhradit kurzovné nebo Open Class lekce. Podrobnosti o jednotlivých způsobech placení naleznete zde.